Przeprowadzanie testów diagnostycznych wymaga specjalnego przygotowa-nia osób im poddawanych, by informacja o nosicielstwie, np. śmiercionośnego genu, nie była dla nich Szokiem psychicznym.

Kogo informować? Wyrażenie zgody na przeprowadzenie testów genetycz-nych nie jest równoznaczne z chęcią poznania ich wyników. Toteż nie bez powodu Konwencja Bioetyczna ustanawia nie tylko prawo do informacji, lecz również prawo do bycia nie informowanym. Jest ono istotne zwłaszcza, wówczas gdy przeprowadzane są szeroko zakrojone badania przesiewowe.

Leave a Reply