Aby uzmysłowić sobie stosunki czasowe

Aby uzmysłowić sobie stosunki czasowe, w jakich różne formy życia rozwijały się na Ziemi, przyjmijmy, że całą historię życia od samego jego początku przedstawiamy w skali jednej doby, czyli 24 godz. Te 24 godz. odpowiadają w skali geologicznej trzem miliardom lat.

W owej skali dobowej liczne skamieniałości zwierząt morskich pojawiają się dopiero około godziny 20. O godz. 21 min. 20 zaczynają występować pierwsze rośliny lądowe, a w 20 min. później spotykamy wśród skamieniałości pierwsze owady

i płazy. Okres panowania gadów rozpoczyna się o godz. 22 min. 20, a okres rozkwitu ssaków około godz. 23 min. 20. Człowiek pojawia się na 40 sek. przed północą, a całość historycznych czasów ludzkich stanowi ok. */6 sek.

Leave a Reply