Aktualistyczna atmosfera

Aktualistyczna atmosfera umożliwiła powstanie heterotrofów, których metabolizm jest oparty na odmiennym niż fermentacja procesie utleniania pobranych z otoczenia związków organicznych. Utlenianie całkowite dostarcza znacznie większych ilości energii niż proces fermentacji. Na przykład przy fermentacji 180 g cukru organizm zyskuje tylko 20000 cal., podczas gdy ta sama ilość cukru utleniona całkowicie daje 700000 cal.

Jak podkreśla Wald, obecność tlenu w atmosferze wpłynęła na żywe organizmy jeszcze w inny sposób. „Promieniowanie słoneczne zawiera promienie pozafiołkowe, których żadna żywa komórka nie jest w stanie tolerować. Słyszymy często, że gdyby promienie te dosięgły powierzchni Ziemi, życie przestałoby istnieć. Tak jednak nie jest. Woda bowiem absorbuje bardzo efektywnie promienie pozafiołkowe i dlatego musimy przyjąć, że tak długo, jak długo promienie te przenikały w dostatecznej ilości na powierzchnię Ziemi, życie musiało pozostawać w głębi wody.

Z chwilą jednak pojawienia się tlenu utworzyła się wysoko w atmosferze warstwa ozonu pochłaniająca promienie pozafiołkowe. Dopiero wówczas mogły organizmy po raz pierwszy wyłonić się z wody i zasiedlić ziemię i powietrze. Tlen nie tylko dostarczył sposobów otrzymania odpowiedniej ilości energii dla dalszej ewolucji, ale i przez ochronną warstwę ozonu umożliwił życie lądowe”.

Leave a Reply