Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace (1823-1913), o czternaście lat młodszy od Darwina, jest współtwórcą teorii doboru naturalnego, do której doszedł zupełnie niezależnie od Darwina. Zadziwiająca jest jednak zgodność przyczyn, które doprowadziły obu badaczy zarówno do przyjęcia ewolucji, jak i odkrycia zasady doboru.

Wallace urodził się na wsi walijskiej, przez jakiś czas przebywał w Londynie, później zaś na pro-wincji, uzyskując w końcu 1844 r. skromną posadę nauczyciela. W tym czasie Wallace rozczytuje się w opisach Humboldta o Ameryce Południowej. Czyta też rozprawę Malthusa o przeludnieniu, i „Podróż na okręcie Beagle“ Darwina.

Poznaje entomologa H. W. Batesa i obydwaj marzą o wyprawie do Południowej Ameryki w celu zebrania kolekcji tamtejszej fauny. Lecz także już wówczas głębsze przyczyny skłaniają Wallace’a. do podróży. Poznanie „Zasad geologii“ Lyella, przestudiowanie książki Chambersa i opisu podróży Darwina nasuwają liczne wątpliwości, czy wiara w stałość gatunków jest rzeczywiście uspra-wiedliwiona.

Leave a Reply