Badania porównawcze

Badania porównawcze nad fosfagenami występującymi w mięśniach różnych zwierząt wykryły zasadniczą różnicę między kręgowcami i zwierzętami bezkręgowymi. Okazało się mianowicie, że wszystkie kręgowce, łącznie z kręgoustymi,zawierają kwas kreatynofosforowy (KF), podczas gdy u bezkręgowców występuje kwas argininfosforowy (AF). Lancetnik należący do strunowców, wśród których tworzy grupę bezczaszkowców, ma też w swoich mięśniach KF, czyli zachowuje się pod tym względem tak, jak kręgowce.

Stwierdzenie tych faktów skłoniło D. M. Neddham i jej współpracowników do zbadania w tym kierunku zarówno przedstawicieli niższych strunowców, jak i niektórych bezkręgowców. Uzyskane wyniki pozwoliły powiązać biochemiczne badania nad fosfagenami zawierającymi wysokoenergetyczne wiązania fosforowe z badaniami ewolucyjnymi nad pochodzeniem kręgowców. Przekonano się, że osłonice (Tunicata) zawierają tylko AF, nie mają natomiast KF.

Leave a Reply