Buffon

Jednakże już w drugim tomie, wydanym w tym samym roku co pierwszy, Buffon zmienia swoje dotychczasowe stanowisko. Obserwacja przyrody skłoniła go do zupełnie innego spojrzenia na gatunek.

Buffon uznaje, że gatunki są nie tylko istniejącymi rzeczywiście jednostkami, ale że są one równo-cześnie stałe i niezmienne.

Leave a Reply