Cytogenetyka a ewolucja

Z chwilą ugruntowania w genetyce chromosomowej teorii dziedziczności, poważnego znaczenia nabierają badania nad zespołami chromosomów, gdyż rzucają dodatkowe światło na zagadnienia ewolucji. Tak np. zarówno u gadów, jak i u ptaków w zespołach chromosomowych występują oprócz większych chromosomów także małe chromosomy, zwane milcrochromosomami, co wskazuje na pokrewieństwo obu tych gromad.

Ciekawy jest fakt, że u stekowców, czyli u dziobaka i kolczatki, spotyka się liczne małe chromosomy, podczas gdy inne ssaki mają ich bardzo mało. Istnieje też dość duża różnica między zespołami chromosomów torbaczy i ssaków łożyskowych. Torbacze odznaczają się małą ilością dużych chromosomów, podczas gdy łożyskowce mają znaczną ilość chromosomów, które nie osiągają tak dużych rozmiarów. Kariologia,

Leave a Reply