Deteraiinizm genetyczny: teoria czy rzeczywistość?

Richard Plomin z Uniwersytetu w Pensylwanii jest psychologiem genetycz-nym. Specjalizacja dotychczas nieznana. W swych badaniach naukowych koncentruje się na poszukiwaniach genu, lub kompozycji genów odpowiedzialnych za inteligencję. Prowadzi badania porównawcze IQ i DNA u wybranych grup ludzi. Koncentrując swą uwagę na szóstym chromosomie, sformułował tezę, że za iloraz inteligencji odpowiada mały fragment DNA. Wszelkie inne czynniki, jak wychowanie, edukacja, środowisko rodzinne i społeczne odgrywają funkcje drugorzędną: wzmacniają lub osłabiają oddziaływanie genu. R. Plomin nie jest odosobniony w swych poglądach.

Zespół badawczy z Uniwersytetu w Minnesocie pracujący pod kierownictwem Toma Boucharda prowadził w latach osiemdziesiątych badania nad bliźniętami, wychowywanymi przez rodziców w tym samym miejscu i w identycznych warunkach społeczno-ekonomicznych. Próbując ustalić, czy dana cecha jest dziedziczna, porównywano częstotliwość występowania genu u bliźniąt jedno- i dwu- jajowych. To rozumowanie opiera się na założeniu, że jeżeli badana choroba lub zachowanie jest dziedziczne, to znacznik genetyczny będzie występował częściej u bliźniąt jedno-, niż u dwujajowych . Na podstawie wyników badań opublikowanych w 1990 r. przypuszcza się, że inteligencja mierzona za pomocą testu 1Q, zależy w około 70% od czynników genetycznych.

Leave a Reply