Dotychczasowe doświadczenia z terapią genową

Dotychczasowe doświadczenia z terapią genową nieco jednak rozczarowują. Układ odpornościowy nazbyt często atakuje wirusa, za pomocą którego wprowadza się prawidłowy gen, jak również zmodyfikowane komórki, nie pozwalając na rozprzestrzenianie się prawidłowych genów w organizmie. Pamiętajmy jednak, że pierwsze próby z terapią genową rozpoczęto dopiero przed kilku laty.

Nasuwa się pytanie, czy w przyszłości terapia genowa będzie wykorzystywana w celu poprawienia urody, sprawności fizycznej, koloru oczu czy wzrostu? Czy powstaną genetyczne gabinety kosmetyczne lub genetyczne salony odnowy biologicznej? Czy człowiek ma prawo do „wzmocnienia” genetycznego? Są to pytania o dopuszczalność zabiegów, które powodują wzmocnienie określonych cech u pacjenta (np. wprowadzenie dodatkowego genu wzrostu do organizmu normalnego dziecka by wyrost z niego koszykarz) lub zabiegów eugenicznych polegających na próbie udoskonalenia całego zespołu ludzkich cech (np. inteli-gencji). Chodzi tu zatem o osiągnięcie celów wykraczających poza potrzeby medyczne. Zabiegi tego typu mogłyby prowadzić do groźnych następstw moralnych i społecznych. Toteż nie ma na nie, przynajmniej na razie, przyzwolenia ani etycznego, ani prawnego.

Stosowana dotychczas terapia genowa polega na korekcie błędów genetycznych komórek somatycznych i wywołuje skutki wyłącznie u osoby leczonej. Również dyskusja o perspektywach rozwoju tej formy terapii, odnoszona jest wyłącznie do komórek somatycznych. Teoretycznie możliwa jest również terapia genowa komórek rozrodczych, której rezultaty przekazywane byłyby potomstwu. Terapia genowa komórek rozrodczych niesie ze sobą ogromne, aczkolwiek nie rozpoznane do końca ryzyko, gdyż nikt nie potrafi dzisiaj przewidzieć ewentualnych konsekwencji, a przecież skutki takiej modyfikacji byłyby przenoszone na następne pokolenia. Niezależnie od argumentów wysuwanych za potrzebą tego typu terapii jest ona jednoznacznie zabroniona zarówno na gruncie norm moralnych jak i prawnych (por. rozdz. 8).

Leave a Reply