Dwa lata i trzy miesiące od powrotu do Anglii

Takie jednak zjawisko trudno pogodzić z teorią stwarzania gatunków, a łatwo i logicznie można wyjaśnić stopniowym ewolucyjnym przekształcaniem się form odizolowanych od siebie.

Dwa lata i trzy miesiące od powrotu do Anglii były, jak sam Darwin podkreśla, najaktywniejsze w jego życiu. W tym czasie kończy swoją pracę nad powstawaniem raf koralowych i ogłasza liczne artykuły w czasopismach geologicznych. Pogarszający się stan zdrowia powoduje, że Darwin, mając dostatecznie zapewniony byt materialny, nabywa matą posiadłość w Down w 1842 r. i pozostaje w niej aż do śmierci. Równocześnie wycofuje się całkowicie z czynnego życia, rezygnuje z liczniejszych odwiedzin przyjaciół. Oprócz prac poświęconych geologii Darwin pisze obszerną monografię systematyczną wąsonogich skorupiaków żyjących i kopalnych, dzieła ewolucyjne, zajmuje się wy-razem uczuć u człowieka i zwierząt, zmiennością organizmów hodowanych przez człowieka, wpływem samozapylenia i zapylenia krzyżowego u roślin, ruchami roślin, roślinami owadożernymi i rolą dżdżownic w tworzeniu gleby.

Leave a Reply