Ewolucjonizm w okresie podarwinowskim

Niespodziewane trudności dla teorii doboru naturalnego. U schyłku twórczości naukowej Darwina i po jego śmierci zasada ewolucji została już na trwale ugruntowana w naukach biologicznych. Mimo to jednak główne wysiłki badaczy szły w kierunku zdobywania nowych faktów świadczących o procesie ewolucyjnym.

O ile przeciwnicy samej zasady ewolucji byli reprezentowani przez ciągle zmniejszającą się grupę biologów, o tyle liczba przeciwników doboru naturalnego, jako głównego czynnika ewolucji, stale

z biegiem lat rosła. Zarzuty przeciwko koncepcji doboru dotyczyły dwóch głównych problemów związanych z zagadnieniami dziedziczności i długości trwania ewolucji biologicznej.

Leave a Reply