Geneza „Powstawania gatunków”

Jak wspominałem poprzednio, Darwin już od 1837 r. rozpoczyna zbieranie materiałów i sporządza dokładne notatki dotyczące zagadnienia zmienności gatunków. Korzysta przy tym nie tylko z do-stępnego mu piśmiennictwa, ale prowadzi bardzo obszerną korespondencję, równocześnie dokonując sam licznych eksperymentów hodowlanych.

Już po powrocie z podróży dookoła świata Darwin nie ma wątpliwości, że gatunki powstają dzięki ¦Stopniowemu przekształcaniu się gatunków macierzystych. Ewolucja jest dla niego faktem, jednakże

długo nie znajduje wyjaśnienia jej mechanizmu. Z góry bowiem odrzuca możliwości przyjmowane zarówno przez Lamarcka, jak i przez swojego dziadka. Dopiero w 1838 r. czyta dla rozrywki pracę Malthusa „O zaludnieniu“.

Leave a Reply