Geny homoseksualizmu

Geny homoseksualizmu, psychozy maniakalno-depresyjnej, gwałtownego u- sposobienia, alkoholizmu i schizofrenii zostały już odkryte. Od kilku lat w pis-mach naukowych regularnie informuje się o osiągnięciach uczonych, którzy ba-dając ludzkie DNA usiłują wyjaśnić mechanizmy genetyczne sterujące naszymi zachowaniami. Rodzi się pytanie czy i kiedy usłyszymy o genach przyjaźni i nienawiści, miłosierdzia i obojętności, czy wreszcie miłości.

W podanych przykładach w sposób widoczny wskazuje się na narastające skłonności ujmowania wszystkich aspektów życia człowieka w kategoriach genetycznych. Szerzy się redukcjonistyczna antropologia i genetyczny determinizm. Geny uznawane są za „program życia”, a genom ludzki postrzegany jest jako „księga życia”. Czy człowiek może być zredukowany do par zasad kwasu deoksy- rybonukleinowego, a genom stanie się współczesną metaforą duszy? Jak na te pytania odpowie homo sapiens i czy w ogóle odpowiedź na gruncie nauki będzie kiedykolwiek możliwa?

Leave a Reply