Główna zasada Bonneta

Główną zasadą Bonneta było przyjęcie niemożności jakiejkolwiek zmiany w filogenezie. Jak pisze Glass: „rośliny mogą – według Bonneta – dosięgać stadium zwierzęcia, ostrygi i polipy osiągają stadium ptaków i czworonogów, małpy – ludzi, a ludzie — aniołów. Zawsze jednak obowiązuje tylko przeobrażenie, a nie przemiana ewolucyjna. Każdy zarodek ma w sobie, od początku możliwości stania’ się czymś innym, przejścia do wyższej postaci, tak jak motyl z jaja przekształca się w gąsienicę, gąsienica w poczwarkę, a poczwarka w uskrzydloną formę“.

Bonnet przyjmuje, że Ziemia przechodziła szereg kolejnych epok, a każda kończyła się kataklizmem, w którym ogień niszczył ogół istot żywych. Dzięki jednak niezmierzonej dobroci Stwórcy,, z każdego powszechnego kataklizmu wychodziły cało zarodki życia, które w epoce następnej dawały początek nowym, lecz wyższym już formom życia.

Leave a Reply