Hasło równości ludzi

Hasło równości ludzi wpisane jest w ideologie i systemy prawne wszystkich państw demokratycznych. Pamiętajmy jednak, że chodzi tutaj o zagwarantowanie równości wobec prawa i jednakowej ochrony prawnej, a nie abstrakcyjnie pojmowanej równości wszystkich pod każdym względem. Z biologicznego, a szczególnie z genetycznego punktu widzenia, ludzie nie są równi. Toteż zróżnicowane traktowanie w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, ze względu na różnice genetyczne, będzie nieuniknione. Choć moment ten jest zapewne odległy.

Społecznego zróżnicowania z uwagi na cechy genetyczne nie wolno utożsa-miać z dyskryminacją genetyczną. Nie można bowiem mówić o dyskryminacji, wówczas gdy zróżnicowanie ma u podstaw obiektywne i racjonalne kryteria, a do takich należą niewątpliwie cechy i predyspozycje genetyczne. Strach przed tym, że znajomość informacji genetycznej może być dla jednostki szkodliwa jest dzisiaj strachem przed nieznanym. To od ludzi zależy, czy wiedza o kondycji genetycznej jednostki będzie wykorzystana dla jej dobra.

Dokładne poznanie nawet małej części ludzkiego genomu już obecnie stworzyło możliwość manipulowania genotypem. Jest rzeczą oczywistą, że wiedza w zakresie genetyki molekularnej, w powiązaniu z jej praktycznym wykorzystaniem, powinna służyć nie tylko celom diagnostycznym, ale również terapeutycznym. Wiele ciężkich chorób, a także lżejszych zaburzeń genetycznych, stanie się z pewnością obiektem zainteresowania lekarzy i genetyków.

Leave a Reply