Histoliza tkanek kikuta

W drugim tygodniu ulega histolizie utkanie podnabłonkowe, a histoliza tkanek kikuta w pobliżu rany, np. mięśni, postępuje dalej. W tym też czasie pojawiają się

nabłonka (ryc. 251). Początkowo komórki blastemy nie są liczne i, zbierając się pod nabłonkiem pokrywającym ranę, tworzą tzw. blastemę akumulacyjną. Wskutek licznych podziałów mitotycznych komórek blastemy dostrzegamy wkrótce mały zawiązek pączka regeneracyjnego, wypuklający się na powierzchni dawnej rany (ryc. 252 a). Zarówno sam koniec pozostałej po amputacji reszty narządu, jak i młody pączek regeneracyjny są przesycone płynem tkankowym. Wkrótce dzięki wzrostowi pączka przyjmuje on kształt stożka, a w czwartym tygodniu po amputacji pączek ulega spłaszczeniu (ryc. 252 c). Oprócz wzrostu zachodzą procesy stopniowego różnicowania i regenerat przyjmuje ostatecznie wielkość, kształt i budowę utraconej części.

One Response to “Histoliza tkanek kikuta”

Leave a Reply