Hooker

W lecie 1842 r. Darwin pisze ołówkiem krótki szkic swej teorii na 35 stronach, który następnie rozszerza w 1844 r. i w ten sposób powstaje druga wersja „Powstawania gatunków“ mająca już 230 stron rękopisu.

Hooker czytał tę drugą wersję „Powstawania gatunków“ i Darwin omawiał też wielokrotnie swoje ewolucyjne poglądy z Lyellem. Obaj ci badacze jednak dosyć sceptycznie oceniali nową teorię ewolucyjną. Fakt ten skłonił Darwina do wyczerpującego omówienia swojej teorii i należytego jej udokumentowania. W ten sposób powstaje trzecia wersja książki. Dzieło, które opracowywał przez tale wiele lat, było obliczone na dwa tomy, tj. około 2500 stron, i w 1858 r. było ono w trzech czwartych gotowe. Tej trzeciej wersji Darwin jednak nigdy nie ukończył, gdyż wypadki spowodowały przyspieszoną publikację będącą właściwie wyciągiem z bardzo obszernej trzeciej wersji. Tak powstała wersja czwarta, znana jako „Powstawanie gatunków“. Przyspieszenie publikacji tej nowej wersji wywołał list nadesłany przez Wallace’a w 1858 r.

Leave a Reply