Ilość trzmieli w danej okolicy

„Ilość trzmieli w danej okolicy zależy w znacznym stopniu od ilości myszy polnych, które niszczą ich plastry i gniazda. Pułkownik Newman, który długi czas badał zwyczaje trzmieli, sądzi, że w całej Anglii ginie w ten sposób więcej niż dwie trzecie tych owadów”. Podobnie ilość myszy w znacznym stopniu zależy od ilości kotów pułkownik Newman mówi o tym: „W pobliżu wsi i małych miasteczek znajdowałem więcej gniazd trzmieli niż gdzie indziej, co przypisuję większej ilości kotów niszczących myszy. Tym sposobem rzecz zupełnie prawdopodobna, że obfitość kotów w danej okolicy może wpływać za pośrednictwem najpierw myszy, a potem trzmieli na ilość pewnych kwiatów w tej okolicy”.

Oczywiste jest, że najostrzej walka o byt występuje między formami, które zasiedlają te same miejsca i odżywiają się tym samym pokarmem. Dlatego też najbardziej zacięta jest walka o byt między osobnikami należącymi do tego samego gatunku, a w ramach gatunku między osobnikami różnych ras. Z tego powodu spotykamy się niejednokrotnie z wypieraniem jednego gatunku przez drugi, blisko z nim spokrewniony i mający te same wymagania.

Leave a Reply