Jądra komórek zróżnicowanych

Wyjątkowo jednak pojedyncze zarodki mogą wykształcić jeszcze bardziej zaawansowane stadia rozwoju. Ten wynik przeszczepienia jąder pobranych z gastruli wskazuje na ograniczenie rozwojowych potencji jąder, które rozpoczęły już różnicowanie.

Jądra komórek zróżnicowanych ulegają \yięc zmianom. Aby przekonać się, czy zmiany te są trwałe, opracowano metodę pasażowania jąder opartą na technice ich przeszczepiania.

Porównanie klonów zarodkowych wyprowadzonych z jąder komórek nie zróżnicowanych z klonami pochodzącymi z jąder komórek, które rozpoczęły już różnicowanie pozwała stwierdzić, że ograniczenie rozwojowych możliwości wywołane dyfe- rencjacją jest stosunkowo trwałe. Tak np. wszystkie zarodki klonu wyprowadzonego z jądra komórki zróżnicowanej rozwijają się w sposób nieprawidłowy i ostatecznie ulegają zahamowaniu. Występujące tu rodzaje nieprawidłowości budowy są wspólne zarodkom jednego klonu, a różnią się wyraźnie od nieprawidłowości cechujących klony wyprowadzone z innych zróżnicowanych jąder (ryc. 204).

Leave a Reply