Jak możemy tłumaczyć ową trwałość?

Poza trwałością zmian nabytych w różnicowaniu wyniki te dowodzą więc także pierwotnych różnic pomiędzy jądrami pochodzącymi z różnicujących się komórek zarodka.

Jak możemy tłumaczyć ową trwałość zmian nabytych w czasie różnicowania? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że chodzi tu o działanie cytoplazmy na jądro. Wilkie omawiając wyniki wielu badań wykonanych metodą transplantacji jąder sądzi, że prawdopodobnie zmiany te mogą

Leave a Reply