Jan Lamarck

Jan Chrzciciel Lamarck (1744-1829) po ukończeniu jezuickiej szkoły w Amiens wstąpił do wojska i za waleczność uzyskał stopień oficerski. Następnie studiował w Paryżu medycynę zajmując się równocześnie meteorologią, chemią, a szczególnie botaniką. W 1778 r. ogłasza swą „Florę Francji“ i zostaje wybrany do Akademii Nauk. Podróżuje po Europie zajmując się florystyką, lecz w 1793 r. na skutek zmian organizacyjnych opuszcza zajmowaną od 1788 r. katedrę botaniki i otrzymuje katedrę zoologii. Prowadzi wykłady o owadach i robakach, wprowadzając nazwę zwierząt bezkręgowych na określenie ogółu zwierząt nie należących do kręgowców.

W początkowym okresie swej naukowej działalności nie przyjmuje ewolucji i wierzy w stałość gatunków. Po raz pierwszy ideę ewolucji wprowadza do swych wykładów w 1800 r.

Leave a Reply