Jeżeli w zarodku osłonicy

Jeżeli w zarodku osłonicy, niezależnie od stadium, w którym się on znajduje, oddzielimy pojedyncze blastomery lub grupy blastomerów, to rozwija się z nich zawsze tylko to, co powstałoby w trakcie normalnego rozwoju. Z pojedynczego bla- stomeru pochodzącego ze stadium 2-komórkowego powstaje dlatego tylko lewa albo prawa połowa larwy i zgodnie z tym – po rozdzieleniu zarodka wzdłuż płaszczyzny przebiegu drugiej bruzdy podziałowej – otrzymujemy wyłącznie albo przednie, albo tylne połówki embrionów. Podobnie, jeżeli w odpowiednim okresie wytniemy wszystkie komórki zawierające mezoplazmę, wówczas larwa, która się rozwinie, pozbawiona będzie całkowicie komórek mezenchymalnych i mięśniowych.

Jak stąd widać, zarodek osłonicy składa się jak gdyby z mozaiki komórek, których losy są już od samego początku ściśle zdeterminowane. Prospektywna moc każdego blastomeru odpowiada ściśle jego prospektywnemu znaczeniu i możliwości regulacyjne, przynajmniej od momentu zapłodnienia, praktycznie nie istnieją. Komórki jajowe, które się w ten sposób rozwijają, nazywamy dlatego jajami mozaikowymi, a typ ich rozwoju – rozwojem mozaikowym lub zdeterminowanym.

Leave a Reply