Książka Chambersa

Chambers nie wykluczał jednak udziału Nadprzyrodzonej Istoty. Widział np. jej działanie w za-chowaniu narządów szczątkowych mających świadczyć zgodnie z wieloma francuskimi i niemieckimi badaczami o jednolitości planu organizacyjnego. Mimo to, idąc znów za Lamarckiem, w warunkach działających na organizmy widział czynnik modyfikujący immanentną siłę ich rozwoju. Zdawał sobie też sprawę z istnienia w przyrodzie walki o byt, uważał jednak, że celem jej jest utrzymanie w równowadze różnych współżyjących z sobą form i nie przypisywał jej roli w procesie ewolucyjnym.

Książka Chambersa została przetłumaczona szybko na wiele języków, a m.in. i na język niemiecki. Przetłumaczenie „Śladów historii naturalnej stworzenia“ wywarło w Niemczech bardzo duży wpływ. Poglądy Chambersa nie pozostały bez wpływu i na tak wybitnego przedstawiciela filozofii, jakim w Niemczech był Schopenhauer. W ówczesnej filozofii dokonała się przemiana. „Nie dlatego, by powstawały w niej wówczas nowe koncepcje… Natomiast wśród koncepcji dawniejszych dokonała się selekcja: z wytworzonych przez poprzednie pokolenie wiele zeszło na drugi plan, a za to jedna opanowała umysły. Mianowicie pozytywistyczna koncepcja świata i człowieka“ (Tatarkiewicz).

Leave a Reply