Kwestia przekazania informacji

Kwestia przekazania informacji o wynikach testów genetycznych wymaga jednak rozstrzygnięcia bądź w formie generalnych reguł, bądź ad casum. Dziś jest to problem nie tylko medyczny, ale również, a może przecie wszystkim, etyczny wkraczający w najgłębszą sferę prywatności. Toteż wszelkie regulacje prawne, czy kodeksy etyki zawodowej mogą zawierać tylko bardzo ogólne zasady postępowania, gdyż rozwiązania kazuistyczne, jak się wydaje, są nieosiągalne. Każdy przypadek wymaga bowiem zindywidualizowanego traktowania.

Sytuacja osoby poddanej testowi genetycznemu, uwarunkowania rodzinne, zawodowe, społeczne, czy wreszcie jej życiowe plany i zamierzenia – oto czynniki, które powinny być wzięte pod uwagę przy ujawnianiu wyników testu. Można je zatem przekazać wyłącznie osobie zainteresowanej, ale niekiedy również rodzicom, a może także narzeczonemu czy duchownemu mającemu udzielić ślubu.

Leave a Reply