Lamarcka należy uważać za poprzednika Darwina

W 1801 r. ukazuje się jego pierwsze dzieło wyrażające myśl ewolucyjną, pt. „System zwierząt bezkręgowych“. Myśl tę rozwija w „Badaniach nad organizacją istot żywych“ (1820), a przede wszystkim w „Filozofii zoologii“ wydanej w 1809 r., czyli w roku urodzin Karola Darwina. Ostatnie wielkie dzieło Lamarcka – to „Historia naturalna zwierząt bezkręgowych“, którego poszczególne tomy ukazały się w latach 1815-1822.

Lamarcka należy uważać za poprzednika Darwina. Jeśli chodzi o samo wyjaśnienie mechanizmów procesu ewolucyjnego, stanowiska Lamarcka i Darwina są całkowicie różne. Teorię Lamarcka określają niektórzy jako teorię subiektywną, odczutą raczej intuicyjnie, którą genetycznie można powiązać z wielkimi systemami filozofii greckiej, a szczególnie z filozofią Heraklita. „Świat jest ciągłą zmianą, procesem i zadaniem nauki jest badanie nie układów materii i klasyfikowanie form, lecz badanie przejawów tej aktywności, która w przeciwieństwie do ciał znajdujących się w ruchu i gatunków w ich powstawaniu jest ontologicznie zasadniczą“.

Leave a Reply