Na podstawie badań kariologicznych

czyli nauka o zespołach chromosomów, może być pomocna w badaniach systema-tycznych, dotyczących pochodzenia gatunków. Wykazano np., że dwa gatunki jeża żyjące w Europie nie różnią się niczym w zespołach chromosomów i dlatego należy je raczej uważać za podgatunki (Jordan).

Na podstawie badań kariologicznych smużkę (Sicista betulina), rzadki gatunek gryzonia, należy zaliczyć do odrębnej podrodziny (Walknowska). Pies domowy, podobnie jak wilk, ma 78 chromosomów, podczas gdy szakal ma ich 74. Opierając się zarówno na liczbie chromosomów, jak i na ich strukturze Matthey sądzi, że w ewolucji psa, szakal nie brał żadnego udziału. Gdyby bowiem pies powstał w rezultacie skrzyżowania wilka z szakalem, musiałyby zachować się w jego garniturze chro-mosomowym także i chromosomy szakala.

Leave a Reply