Następstwa dużej rozrodczości

Wszystkie istoty żywe wykazują bardzo duże tempo rozmnażania i dlatego ten geome-tryczny postęp rozmnażania musi być skutecznie hamowany, szczególnie w jakimś okresie rozwoju organizmów i w pewnym sezonie. Inaczej bowiem liczba osobników wzrosłaby do takich rozmiarów, że nie byłoby dla nich ani miejsca, ani pokarmu. Jest to, jak pisze Darwin, teoria Malthusa przeniesiona w spotęgowanej sile na zwierzęta i rośliny.

Śmierć olbrzymiej często ilości organizmów w przyrodzie jest skutkiem walki byt, czyli współzawodnictwa toczącego się najczęściej zarówno między osobnikami należącymi do tego samego gatunku (walka o byt wewnątrzgatunkowa), między osobnikami należącymi do różnych gatunków (walka o byt międzygatunkowa), jak

walki toczonej z abiotycznymi warunkami życia (walka np. rośliny o wodę, światło). Szybkie tempo rozrodu bardzo dobrze obrazują przykłady, które podaje Darwin. „Linneusz obli-czył, że jeżeliby jakaś roślina jednoroczna wydała tylko dwa nasiona – a nie ma tak mało płodnej rośliny – i gdyby z tych nasion w następnym roku znowu wyrosły dwie rośliny itd., to po 20 latach powstałby tą drogą milion roślin.

Leave a Reply