Naturalne przyczyny

Naturalne przyczyny nie mogą, zdaniem Cuviera, wyjaśnić tych gwałtownych katastrof, z których ostatnią miał być biblijny potop i dlatego należy się uciec do przyjęcia przyczyn nadnaturalnych.

ile katastrofy są wg tej opinii wynikiem działania sił nadprzyrodzonych, o tyle osady tworzące się w okresach pomiędzy kolejnymi katastrofami powstają w sposób naturalny. W ten sposób Cuvier starał się pogodzić stanowisko teologii z nieodpartymi wnioskami geologii dotyczącymi długich okresów w powstawaniu formacji osadowych.

W .1830 r., ukazuje się pierwszy tom dzieła Ch. Lyella pl. „Zasady geologii“, które staje się punk-tem zwrotnym nie tylko w samej geologii, ale także i w poglądach na ewolucję biologiczną dzięki wpływowi, jaki „Zasady geologii“ wywarły na Karola Darwina.

Leave a Reply