Nieokreślony pęd do doskonalenia

Drugim powodem odrzucenia teorii Lamarcka przez olbrzymią większość współ-czesnych biologów jest wysunięcie w niej czynników obcych dzisiejszej biologii

wywodzących się z dawniejszych okresów rozwoju myśli ludzkiej. Nieokreślony pęd do doskonalenia, twórcze działanie życia i celowe odpowiedzi organizmu na działanie warunków życia nie mogą znaleźć oparcia w obecnym stanie nauki

Leave a Reply