Nuttal i jego współpracownicy

Nuttal i jego współpracownicy w swoich pionierskich badaniach uzyskali na drodze serologicznej wiele bardzo cennych danych dotyczących ewolucji. Wykazali oni np., że przeciwciała na białko osłonie (Tunicata) nie dają już reakcji z białkiem kręgowców. Kręgouste wykazują jeszcze reakcję z białkiem ryb chrzęstno- i kostno- szkieletowych, nie reagują już jednak z białkiem innych kręgowców. Przekonano się też, że płazy bezogonowe są bardzo luźno spokrewnione z płazami ogoniastymi.

Stosunkowo nie tak dawno starano się z pomocą serologii przebadać, która z licznych hipotez dotyczących pochodzenia kręgowców jest najbardziej prawdopodobna. Wilhelmi stwierdził przede wszystkim, że półstrunowce wykazują szczególne podobieństwa do szkarłupni. W tym przypadku badania serologiczne dały wyniki analogiczne do tych, których dostarczyła embriologia porównawcza. Według tej koncepcji formy dające początek typowi strunowców, tj. typ półstrunowców, są spokrewnione ze szkarłupniami. Wyniki badań Wilhehniego zyskały później potwierdzenie ewolucyjnej biochemii.

Leave a Reply