O zdolnościach regulacyjnych płazów

O tym,O zdolnościach regulacyjnych płazów czy regulacja następuje, decyduje więc tutaj czynnik zewnętrzny, a mianowicie to, czy jedna komórka przylega do drugiej, czy nie.

O zdolnościach regulacyjnych płazów możemy się także przekonać za pomocą innego doświadczenia. Jeśli na zarodek traszki znajdujący się w stadium 2-komórko- wym założymy pętlę z włosa (ryc. 179) i zaciągniemy ją tak, aby obydwa blastomery zostały rozdzielone, wówczas z każdego blastomeru rozwinie się prawidłowa larwa. Jeśli natomiast ten sam zabieg wykonamy po pojawieniu się drugiej bruzdy podziałowej i zaciągniemy pętlę zgodnie z jej przebiegiem, wówczas w prawidłową larwę rozwiną się tylko blastomery grzbietowe, zawierające tzw. szary półksiężyc. Blastomery brzuszne bruzdkują wprawdzie dalej, do wytworzenia się larwy jednak nie dochodzi. . (

W porównaniu z jeżowcami zdolności regulacyjne u płazów zaznaczone są znacznie słabiej, niemniej jednak i tutaj są one wyraźne. W jednej i drugiej grupie zwierząt prospektywna moc poszczególnych blastomerów lub grup blastomerów jest o wiele większa, aniżeli ich prospektywne znaczenie. Typ rozwoju przebiegający wg powyższych zasad przyjęto dlatego nazywać rozwojem regulacyjnym albo niezdeterminowanym, a komórki jajowe, które się zgodnie z nim rozwijają -jajami regulacyjnymi.

Leave a Reply