Ogól faktów przemawiających za ewolucją biologiczną

W tym samym sensie ewolucyjnym mogą być też interpretowane tzw. narządy szczątkowe. U nie-których ptaków skrzydła są narządami szczątkowymi, niezdolnymi do spełniania właściwej im funkcji, tj. lotu. Zęby mądrości u człowieka, sutki u osobników męskich, szczątkowe kończyny tylne u wielo-rybów i duża ilość innych przykładów sprawiały anatomom wielką trudność w tych czasach, gdy myśl ewolucyjna nie panowała jeszcze niepodzielnie w biologii.

Do tej samej grupy faktów przemawiających za ewolucją należy też zaliczyć wyniki badań opartych na porównawczym studium rozwoju embrionalnego u różnych zwierząt. Fakty z embriologii porównawczej, a potem sformułowanie tzw. prawa biogenetycznego mają w ewolucjonizmie swą długą historię, a sam Darwin przypisywał tym danym szczególne znaczenie.

Ogól faktów przemawiających za ewolucją biologiczną w okresie poprzedzającym wystąpienie Darwina był stosunkowo ograniczony i nie miał wartości dowodów świadczących bezpośrednio za rozwojem ewolucyjnym. Jednakże jest rzeczą oczywistą, że dane z anatomii porównawczej, embriologii porównawczej, a także z paleontologii o wiele łatwiej było wyjaśnić zasadą ewolucji niż obowiązującą wówczas prawie powszechnie wiarą w nadnaturalne pochodzenie żywych organizmów.

Leave a Reply