Ojciec Darwina

Mimo zawodu, jaki sprawiły Darwinowi studia lekarskie, zetknięcie się młodego człowieka z wieloma ciekawymi ludźmi nie przeszło bez echa. Darwin brał m.in. czynny udział w zebraniach Towarzystwa im. Pliniusza i, referował nawet swoje oryginalne spostrzeżenia nad jajami jednego z mszywiołów morskich i nad jajowymi torebkami pijawki. Wspominał też Darwin, że starszy od niego o kilka lat zoolog, dr Grant, opowiadał mu raz z zachwytem o teorii Lamarcka.

Ojciec Darwina widząc, że studia medyczne nie zachęcają syna do pilniejszej pracy, zaproponował mu studium teologii w Cambridge.

Studia teologii protestanckiej w Cambridge odbył Darwin w latach 1828-1831 i uzyskał pierwszy stopień naukowy po ich ukończeniu, tzw. stopień Bachelor of Arts. Uczęszczał także na wykłady publiczne, a mianowicie na wykłady botaniki profesora Henslowa i odbywał wycieczki geologiczne z profesorem Sedgwickiem.

Leave a Reply