Patrick Matthew

Wkrótce po ogłoszeniu pracy Wellsa, w 1831 r. P. Matthew opublikował niewielką książkę, w której przedstawił jasno zarys teorii doboru naturalnego.

Matthew sądził, że wskutek wielkiej siły rozrodczej nie wszystkie organizmy mogą utrzymać się przy życiu. Istnieje więc między nimi walka w szerokim tego słowa znaczeniu, z której obronną ręką wychodzą formy doskonalsze. Będąc zwolennikiem hipotezy katastrof Matthew przyjmuje, że w każdej następnej epoce występuje zdecydowana różnica między dawnymi a nowymi organizmami. Wytłumaczyć ten fakt może tylko albo przyjęcie wielu kolejnych aktów twórczych, co autor odrzuca, albo też przyjęcie zmienności organizmów. Jego zdaniem po każdej katastrofie pozostawały przy życiu formy niższe, które ewolucyjnie rozwijały się w innych kierunkach niż poprzednio.

Książka Matthewa wydana w 1831 r. jest już właściwie epigonem katastrofizmu. W roku poprzednim bowiem ukazuje się pierwszy tom dzieła Lyella „Zasady geologii“ (Principles of Geology), co ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa zasady uniformitarianizmu, obowiązującego od tego czasu w naukach geologicznych.

Leave a Reply