Pochodzenie pierwotnego zróżnicowania cytoplazmy jaja

Dotychczasowe rozważania doprowadziły do wniosku, że czynniki cytoplazmatyczne zawarte w komórce jajowej są odpowiedzialne za pierwsze impulsy sterujące biochemiczną aktywnością genów jądrowych. Pochodzenie pierwotnego zróżnicowania ooplazmy jest więc zagadnieniem wielkiej wagi dla wykrycia początkowych ogniw w łańcuchu zjawisk prowadzących do różnicowania komórek gastruli. Wiemy, że cała organizacja komórki jajowej wykształca’ się w oogenezie. Okres wzrostu oocytu I rzędu cechuje produkcja rybosomowego RNA, licznych białek enzymów

i białek zapasowych żółtka oraz wytworzenie dużej ilości mitochondriów, glikogenu i lipidów. W końcowym okresie oogenezy, a nawet już po zapłodnieniu wiele z wymienionych składników cytoplazmatycznych zostaje rozmieszczonych w określonym porządku wewnątrz jaja, wytwarzając w ten sposób różne gradienty tak charakterystyczne dla komórki jajowej.

Nie mniej rozległe są zmiany, którym podlega w oogenezie karioplazma. Mechanizm mejozy nie ogranicza się tylko do redukcji liczby chromosomów. Profaza pierwszego podziału redukcyjnego towarzysząca okresowi wzrostu oocytu I rzędu u wielu kręgowców prowadzi do niezwykle wyraźnych zmian struktury chromosomów, które nie występują w tej postaci podczas analogicznej fazy mejozy w spermatogenezie. Owe przekształcenia w budowie chromosomów są okresowe, przemijające

Leave a Reply