Podział historii Ziemi i chronologia bezwzględna

Darwin, omawiając w „Powstawaniu gatunków” dane z paleontologii, podkreślał ich niekompletność i fragmentaryczność. Od czasów Darwina nasze wiadomości wzbogaciły się pod tym względem niepomiernie, jednakże ciągle powinniśmy zdawać sobie sprawę, że tylko w zupełnie wyjątkowych okolicznościach mogą dawniej żyjące organizmy wytworzyć skamieniałości, szczególnie jeżeli chodzi o pewne grupy zwierząt lądowych, i że olbrzymie obszary lądów są jeszcze prawie zupełnie nie zbadane przez paleontologów. Należy też pamiętać, że najczęściej zachowane szczątki są bardzo niekompletne, co oczywiście utrudnia znacznie pracę paleontologa.

Większość badaczy sądzi, że życie trwa na naszym globie nieco ponad trzy miliardy lat. Geolog dzieli historię Ziemi na ery, ery na okresy, a okresy na epoki.

Załączona tabela (12) przedstawia bardzo uproszczony podział historii skorupy ziemskiej. Oczywiście, że przed erą paleozoiczną istniały bardzo długie okresy, dłuższe niż wszystkie okresy następujące później, które dla naszych celów można rozpatrywać łącznie jako okres przedkambryjski.

Leave a Reply