Pogląd polifiletyczny

W przeciwieństwie do poglądów Dillona, Nursall (1962) reprezentuje zapatrywania polifiletyczne, które także znajdują swoich zwolenników wśród współczesnych badaczy. Powstanie pierwszych eobiontów miało odbywać się na rozległej przestrzeni mórz, w wielu miejscach i w ciągu długiego czasu. Pogląd Nursalla przedstawia na

schemacie drugi układ dwóch stożków. Nałożone na siebie stożki stykają się dość szeroko, skośnie ściętymi końcami. Skośne ustawienie płaszczyzny połączenia stożków rzutowane na oś czasu ma symbolizować długi okres, w którym odbywało się powstawanie eobiontów. Szeroka powierzchnia styku dwóch stożków przedstawia po-wstanie eobiontów nie w jednym, lecz w wielu miejscach na Ziemi. Innymi słowy – różne grupy dziś żyjących roślin i zwierząt wzięły początek z eobiontów, powstających w różnych miejscach i w różnym czasie, czyli rozwijały się po- lifiletycznie.

Eobionty były pierwszymi układami żywymi, które powstały na podłożu różno-rodnych połączeń chemicznych. Nursall, wraz z wieloma innymi badaczami, uważa, że z kolei eobionty dały początek formom jednokomórkowym, nazwanym protista. Według poglądów polifiletycznych z różnych form protista miały powstać niezależnie od siebie rośliny, grzyby, dzisiejsze pierwotniaki (Protozoa) i rozmaite inne typy zwierzęce. Nursall nie wyklucza, że nawet przedstawiciele pewnych odrębnych typów tkankowców zwierzęcych mogli się rozwinąć z różnych eobiontów.

Leave a Reply