Poglądy Erazma Darwina

Erazm Darwin (1731-1802) lekarz, przyrodnik i poeta wyprowadza wszystkie formy życia z żywej „nici“, najprostszego organizmu obdarzonego zdolnością wytwarzania nowych części, kierowanego pragnieniami, wrażeniami, którego stopniowa ewolucja w dzisiejsze postacie zwierzęce i roślinne trwała miliony lat. Erazm Darwin uważał, że otoczenie nie wywiera bezpośredniego wpływu na organizmy, lecz działa pośrednio przez zmianę ich zwyczajów, co z kolei podlega dziedzicznemu

utrwaleniu. Jak zobaczymy później, istnieje więc pewne podobieństwo między poglądami Erazma Darwina i Lamarcka, na co zwracał już uwagę Karol Darwin.

Dzieła Erazma Darwina poszły szybko w zapomnienie, do czego, zdąniem Eisełeya, przyczyniła się reakcja Anglii na Rewolucję Francuską, forma poetycka dzieł E. Darwina, a także i to, że swe poglądy ewolucyjne podawał raczej marginesowo.

Leave a Reply