Poglądy G. Buffona

Jeśli chodzi o poglądy ewolucyjne i o pojęcie gatunku, to pomostem między dawnymi zapatrywaniami a wyraźną już ideą ewolucyjną są prace znakomitego przyrodnika francuskiego G. Buffona (1707-1788). Trudno jednak w pismach jakiegokolwiek z autorów spotkać tyle sprzeczności, co właśnie w pismach Buffona.

Buffon jest autorem wielkiego, 44 tomy liczącego, dzieła pod tytułem „Historia naturalna“, której poszczególne tomy ukazywały się na przestrzeni wielu lat.

W pierwszym tomie wydanym w 1749 r. Buffon wyznając zasadę ciągłości Leibniza (lex continui) uważa, że nie może istnieć w przyrodzie podział na wyraźnie rozgraniczone gatunki.

Leave a Reply