Poglądy P. L. Maupertuisa

W tym czasie niezwykle oryginalne poglądy dotyczące zarówno zasad rozwoju ontogenetycznego, jak i zmienności oraz ewolucji, wypowiada człowiek o wszechstronnym i genialnym umyśle, P. L. de Maupertuis (1698-1759).

Już 15 lat przed wystąpieniem K. F. Wolffa doszedł Maupertuis do pojmowania rozwoju osobni-czego jako procesu epigenetycznego, wbrew powszechnie przyjętej zasadzie preformacji. Prócz tego był on pionierem w dziedzinie badań nad genetyką człowieka, opierając się na matematycznej teorii prawdopodobieństwa. Wykonywał liczne doświadczenia nad krzyżowaniem zwierząt, pragnąc rozwiązać zagadnienia dziedziczności.

One Response to “Poglądy P. L. Maupertuisa”

Leave a Reply