Poglądy Woltera

Jednak poglądy Woltera dotyczące zagadnień ewolucyjnych pozostawały w rażącej sprzeczności z wyznawanymi przezeń ideami postępu. Nie uznawał on możliwości daleko idących przemian w ukształtowaniu skorupy ziemskiej i odrzucał skamieniałości jako dowody starożytności naszego globu i jego zmian. Innymi słowy, był on antyewolucjonistą występującym przeciw istnieniu ewolucyjnych zmian w przyrodzie.

Jakże inaczej kształtowały się zapatrywania innych wybitnych postaci Oświecenia. Do nich należy P. Holbach, z pochodzenia Niemiec (1723-1789), jeden ze współpracowników Wielkiej Encyklopedii Francuskiej i przyjaciel Diderota, zdecydowany materialista atakujący religię, a w szczególności chrześcijaństwo. Naczelne jednak miejsce zajmuje D. Diderot (1713-1784), właściwy twórca Encyklopedii, w której opracowaniu brali udział najwybitniejsi przedstawiciele nauki i postępu.

Leave a Reply