Pokrewieństwo serologiczne

Przeszczepy skóry przyjmują się, gdy dwa osobniki są jednakowe biochemicznie. U człowieka jest to możliwe u bliźniąt jednozarodkowych. W tym przypadku genotypy, czyli zespoły genów obu takich bliźniąt, są identyczne i dlatego też muszą być one identyczne i pod względem biochemicznym.

Owe podobieństwa i rozbieżności biochemiczne między różnymi organizmami można badać za pomocą metod serologicznych. Badania serologiczne dostarczyły wielu ważnych dowodów świadczących o słuszności zasady ewolucji i przyczyniły się w dużym stopniu do wykrycia pokrewieństw biochemicznych między różnymi grupami zwierzęcymi. Badania te opierają się na odkryciu wiedeńskiego bakteriologa H. Krausa z 1897 r.

Weźmy pod uwagę jakiś przykład konkretny. Do krwi królika wstrzykujemy co pewien czas surowicę człowieka. Na skutek tego w krwi królika w odpowiedzi na antygen człowieka powstają odpowiednie przeciwciała zwane precypitynami. Jeżeli surowicę takiego królika zmieszamy w pro-bówce z surowicą ludzką, następuje reakcja między antygenem i precypityną i powstaje strąt, który możemy zobaczyć wyraźnie gołym okiem.

Leave a Reply