Powstające skupienia cząsteczek

Powstające skupienia cząsteczek różniły się między sobą jakością, ilością oraz wzajemnym stosunkiem i układem cząsteczek, czyli organizacją. Wskutek różnic między tymi koloidalnymi agregatami cząsteczek, jedne mogą łatwiej wcielać nowe drobiny niż inne, jedne więc mogły powiększać się, a inne łatwo ulegały rozpadowi. W ten sposób jedne utrzymywały się, a inne ginęły.

Innymi słowy, należy przyjąć działanie doboru, który w tym przypadku pełni tylko funkcje eliminującą i stabilizującą. Te bowiem skupienia, które były zdolne do „asymilowania” nowych molekuł, powiększały się i osiągnąwszy pewną granicę rozdzielały się na agregaty potomne, które znów wzrastały i dzieliły się. W ten sposób dobór działał w kierunku utrzymania, czyli stabilizacji tych skupień, które wyszły obronną ręką z jego eliminacyjnego działania.

Leave a Reply