Prążkowania kończy różnicowanie

macierzyste dla włókien mięśniowych, zwane mioblastami, mają cylindryczny kształt. Następnie wydłużają się wrzecionowato i układają w równoległe pęczki. Ich jądra dzielą się mitotycznie wielokrotnie tworząc łańcuszki otoczone pojawiającymi się w cytoplazmie włókienkami, początkowo nie wykazującymi

-2 poprzecznego prążkowania (ryc. 196). Wy- tworzenie tego prążkowania kończy różnicowanie włókien mięśniowych. Pierwsze, początkowo słabe skurcze pojawiają się albo wraz z wykształceniem pierwszych włókienek w cytoplazmie komórek mięśniowych, albo nawet na krótko przedtem.

Leave a Reply