Proponowany układ

Proponowany układ wydaje się dobrym modelem żywego systemu. Obie kompo-nenty, tzn. układ syntezy białka i układ replikacji NA są sprzężone ze sobą, gdyż synteza białka oznacza produkcję enzymu prowadzącego replikację NA. To sprzężenie zapewnia zdolność do reprodukcji całego systemu. Możliwa byłaby także ewolucja tej całości na drodze mutacji NA, które zmieniałyby zarazem przebieg syntezy białka. W ten sposób występowałaby zmienność ewolucyjna białkowej komponenty systemu, która jest odpowiednikiem białkowej, cytoplazmatycznej części prawdziwego, organizmu.

Dalsze rozważanie warunków powstawania i funkcjonowania tego modelu życia pozwoli nam uzmysłowić sobie biochemiczne skomplikowanie układu, który jednak ciągle jeszcze nie będzie indywidualnym organizmem, wyodrębnionym od środowiska pokarmowego. Pojawienie się samodzielnych indywiduów może dopiero zapoczątkować poszczególne, oddzielone od siebie linie genetyczne, niejako rody eobiontów, zdolne do dalszej ewolucji.

Należy wziąć pod uwagę warunki reprodukcji całego systemu żywego. Zdolność ta wymaga, aby w genomie tego systemu był zawarty nie tylko program dla syntezy białek enzymów zabezpieczających replikację substancji dziedzicznej (DNA lub RNA), ale musi też być obecna informacja genetyczna potrzebna dla reprodukcji

Leave a Reply