Przegląd historyczny

Ciekawy jest fakt, że wiara w nadprzyrodzone powstanie wszechświata, Ziemi i zamieszkujących ją tworów żywych godziła się początkowo z wiarą w samorodne powstawanie form żywych z odpo-wiedniego podłoża. Samorództwo przyjmowali liczni filozofowie starogreccy i podobne myśli wypowiadali też filozofowie chrześcijańscy.

W miarę jednak rozwoju nauk biologicznych coraz więcej przykładów jakoby samorodnego powstawania różnych organizmów okazywało się błędnymi. Najpierw obalono poglądy, wg których nawet tak wysoko uorganizowane formy życia, jak ssaki czy owady, mogą w sprzyjających warunkach rozwijać się z martwego substratu. Zoolog włoski F. Redi w XVII w. udowadnia doświadczalnie, że larwy owadów rozwijają się nie samorodnie z gnijącego mięsa, lecz z jaj składanych przez muchy. W XIX zaś wieku doświadczalne poszukiwania L. Pasteura dostarczają dowodu, że i bakterie nie powstają na skutek samorództwa, lecz rozwijają się z zarodników. Tak więc ścisłe badania biologiczne wykluczają, aby obecnie mogły jakiekolwiek organizmy powstawać samorodnie. Udowodnienie tego było wielką zdobyczą nauk biologicznych.

Obalenie idei samorództwa zachodzącego w dzisiejszych warunkach nie jest bynajmniej sprzeczne z zapatrywaniem, że w pradawnych okresach rozwoju skorupy ziemskiej samorództwo było możliwe jako wynik bardzo długo trwającej ewolucji chemicznej.

Leave a Reply