Przerost regeneracyjny

Przerost regeneracyjny odgrywa też zasadniczą rolę w regeneracji płuc badanej u szczurów. Jest ona szybka i charakteryzuje się silnym powiększeniem wymiarów pęcherzyków płucnych, które jednak nie przypominają obrazu pęcherzyków rozedmo- wych. W regeneracji tego narządu bierze także znaczny udział tworzenie się nowych pęcherzyków, ale proces ten zachodzi w obrębie całej części płuca pozostałej po resekcji.

Ciekawe są wyniki badań nad odtwarzaniem jajnika. Po całkowitym usunięciu jednego jajnika myszy i wycięciu połowy drugiego następuje przerost regeneracyjny. U szczurów wycięcie jednego jajnika i równoczesne podwiązanie naczyń krwionośnych drugiego powoduje początkowo degenerację tego ostatniego, która następnie ma ustępować miejsca regeneracji połączonej z dojrzewaniem pęcherzyków Graafa, a nawet znacznym zwiększeniem się liczby oocytów. V/ regeneracji jajnika mielibyśmy więc do czynienia ze szczególnym procesem tworzenia się nowych oocytów u dojrzałego zwierzęcia.

Leave a Reply