Przyrodnik szwajcarski

i są jedynie wyrazem ogólnego planu udzielonego przyrodzie przez moc nadprzyrodzoną. Do przyjęcia i rozpowszechnienia idei ciągłego łańcucha tworów przyrody przyczyniły się w po-ważnym stopniu filozoficzne poglądy G. W. Leibniza (1646-1716).

Przyrodnik szwajcarski, Ch. Bonnet (1720-1793), był zarówno preformistą, jak i typowym pro-pagatorem idei Scala Nalwae w ściśle statycznym sensie. Odkrycie przez Bonneta dzieworodnego rozwoju u mszyc spowodowało, że stał się on zdecydowanym owistą, czyli że przyjmował prefor- mację zarodka w obrębie jaja i tego stanowiska nie zmienił do końca życia. Według więc jego poglądów zarodek jest całkowicie preformowany w jaju i ojciec nie może posiadać żadnego istotnego wpływu na cechy dziedziczne potomka. Jeżeli obserwujemy jednak, że pewne cechy dziedziczą się mimo wszystko po ojcu, to zdaniem Bonneta nie ma tu dziedziczenia we właściwym sensie, lecz tylko chodzi o jakiś wpływ nasienia na rozwój jaja, który wówczas może ulec modyfikacji.

Leave a Reply