Przyrównując tryplety NA

Warunkiem dalszej biologicznej ewolucji było nie tylko zróżnicowanie żywej materii w postaci poszczególnych indywiduów, czyli eobiontów, ale także wykształcenie systemu zapisu genetycznej informacji, który umożliwiłby dostatecznie wierne przekazywanie cech dziedzicznych i jednocześnie zapewnił konieczną zmienność ewolucyjną. Już więc na etapie eobiontów lub nawet wcześniej musiał ustalić się szyfr genetyczny oparty o tryplety NA. Na temat innych możliwych systemów zapisu genetycznych informacji snuje się różne hipotezy. Nie da się wykluczyć, że obecny szyfr trójkowy nie jest pierwotny, lecz jest wynikiem licznych prób i udoskonaleń ewolucyjnych bardziej prymitywnego i mniej efektywnego systemu zapisu. Nie mogło to jednak mieć większego znaczenia dla ewolucji biologicznej, która posiłkowała się wyłącznie kodem trójkowym, wspólnym wszystkim przebadanym dotychczas żywym organizmom i wirusom.

Przyrównując tryplety NA do liter można obrazowo przedstawić historię dalszego rozwoju ewolucyjnego w postaci tekstów pisanych dla różnych grup organizmów w różnych, niekiedy pokrewnych, językach, lecz zawsze tym samym alfabetem.

Leave a Reply