Regeneracja innych tkanek

Regeneracja tkanek ssaków przedstawia obraz bardzo różnych zdolności odtwórczych. Dużymi możliwościami regeneracji wyróżnia się nabłonek, tkanka chrzęstna, kostna, różne rodzaje tkanki łącznej i mięśniowej. Jak już wiemy, właściwa tkanka nerwowa w obrębie ośrodkowego układu nerwowego ssaków nie ma takich zdolności. Ogólnie można jednak stwierdzić, że zdolności do regeneracji tkankowej są u tych zwierząt większe niż do regeneracji narządowej.

Ze względu na ich znaczenie dla medycyny zjawiska regeneracji tkankowej są przedmiotem intensywnych badań, które dostarczyły nam wielu wiadomości z tej dziedziny. Ich omawianie zajęłoby zbyt wiele miejsca i zaprowadziłoby nas w dziedzinę chirurgii.

Leave a Reply